Tulevaisuus näyttää valoisalta – Radikaali elpyminen vuonna 2023

Maailman matkailujärjestön ja Swiss Education Groupin kansainvälisen rekrytointifoorumin julkistamat loppuvuoden tilastot paljastavat matkailun ja opiskelijoidemme huomattavan elpymisen ja lupaavan tulevaisuuden.

Jobs for SEG students

UNWTO:n pääsihteerin Zurab Pololikashvilin sanoin: “Viimeisimmät UNWTO:n tiedot osoittavat, että kansainvälinen matkailu on lähes täysin toipunut COVID-19:n ennennäkemättömästä kriisistä, ja monet matkakohteet ovat saavuttaneet tai jopa ylittäneet pandemiaa edeltäneet saapumiset ja tulot. Tämä on ratkaisevan tärkeää matkakohteille, yrityksille ja yhteisöille, joille matkailuala on tärkeä elinehto.”

Kun pohdimme näitä sanoja ja Maailman matkailujärjestön (UNWTO) julkistamia lupaavia loppuvuoden tilastoja, käy selväksi, että majoitus- ja ravitsemisala elää huomattavaa elpymistä. Kansainvälinen matkailu on palautunut 90 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta vuonna 2023, mikä osoittaa, että ala ei ainoastaan selvinnyt COVID-19-pandemian haasteista vaan on noussut entistä vahvempana, mikä vahvistaa Swiss Education Groupin toimitusjohtajan Leo Wangin kommentin Maailman matkailupäivänä 2023 Riadissa Saudi-Arabiassa.

On mielenkiintoista huomata, että ala ei vain toipunut COVID:stä, vaan se nousi ja palasi vahvempana!

Tämä tunne kuvastaa hyvin sitä, miten vieraanvaraisuusala on selvinnyt vastoinkäymisistä ja kehittynyt voimaksi, jonka kanssa on syytä olla varuillaan.

Swiss Education Groupin keväällä 2023 järjestämässä kansainvälisessä rekrytointifoorumissa (International Recruitment Forum, IRF) oltiin lähes järkyttyneitä rekrytoijien suuresta osallistujamäärästä ja opiskelijoille tarjolla olevien työpaikkojen määrästä kolmen hyvin synkän vuoden jälkeen. Työnantajasuhteiden johtajan Antonia Vollet’n mukaan vuoden 2023 ensimmäisellä IRF:llä ei ollut pulaa opiskelijoille tarjotuista mahdollisuuksista; kevään IRF:ssä tarjolla olevia työpaikkoja oli viisi kertaa enemmän kuin opiskelijoita.

UNWTO:n pääjohtaja Zoritsa Urosevic korosti matkailun merkitystä maailmantaloudessa ja totesi: “Matkailun osuus BKT:stä (bruttokansantuotteesta) on 4,2 prosenttia, ja siihen kuuluu yksi työpaikka kymmenestä.” Tämä korostaa sitä valtavaa vaikutusta, joka vieraanvaraisuusalalla on sekä talouskasvuun että työpaikkojen luomiseen. Se on osoitus alan kestävyydestä ja sen roolista lukemattomien yksilöiden ja yhteisöjen tukipilarina maailmanlaajuisesti.

Kansainvälinen matkailu on elpynyt vaikuttavasti, ja arviolta 975 miljoonaa turistia matkustaa kansainvälisesti tammikuun ja syyskuun 2023 välisenä aikana, mikä merkitsee 38 prosentin kasvua vuoden 2022 vastaaviin kuukausiin verrattuna. UNWTO:n Maailman matkailubarometri paljastaa vielä rohkaisevampia suuntauksia:

  • Vahva elpyminen: Maailman matkakohteisiin saapui 22 % enemmän kansainvälisiä matkailijoita vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikä johtui pohjoisen pallonpuoliskon vahvasta kesäkaudesta.
  • Paluu pandemiaa edeltävälle tasolle: Kansainväliset matkailijamäärät saavuttivat kolmannella vuosineljänneksellä 91 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta, ja heinäkuu oli paras kuukausi, jossa saavutettiin 92 prosenttia, mikä on paras tulos pandemian alkamisen jälkeen.
  • Edistyminen jatkuu: Kaiken kaikkiaan matkailu on tammi-syyskuussa 2023 saavuttanut 87 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta, mikä luo edellytykset sille, että vuoden loppuun mennessä 90 prosenttia voi palautua.
  • Tulojen kasvu: Kansainvälisten matkailutulojen ennustetaan nousevan 1,4 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuonna 2023, mikä on noin 93 prosenttia kohteiden vuonna 2019 ansaitsemasta 1,5 biljoonasta Yhdysvaltain dollarista.

Lähi-itä, Eurooppa ja Afrikka ovat tämän elpymisen kärjessä:

  • Lähi-itä: Lähi-itä: Tämä alue johtaa edelleen elpymistä, ja saapuvat matkailijat ylittävät pandemiaa edeltävän tason 20 prosentilla yhdeksän kuukauden aikana syyskuuhun 2023 mennessä. Viisumien myöntämisen helpottamistoimenpiteet, investoinnit uusiin matkailuun liittyviin hankkeisiin ja suurten tapahtumien järjestäminen ovat kaikki vaikuttaneet tähän merkittävään tulokseen.
  • Eurooppa: Maailman suurimpana kohdealueena Eurooppaan saapui tänä aikana 550 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa, mikä on 94 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta. Vahva alueen sisäinen kysyntä ja vahva kysyntä Yhdysvalloista ovat olleet keskeisessä asemassa tässä elpymisessä.
  • Afrikka: Myös Afrikka on edistynyt merkittävästi, sillä se on saanut yhdeksän kuukauden aikana takaisin 92 prosenttia pandemiaa edeltäneestä matkailijamäärästä. Amerikka, joka hyötyi erityisesti Yhdysvaltojen vahvasta kysynnästä, saavutti tänä aikana 88 prosenttia vuoden 2019 kävijämääristä.
  • Aasia ja Tyynenmeren alue: Tällä alueella saavutettiin 62 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta, mutta tulos vaihtelee osa-alueiden välillä. Etelä-Aasia, jossa elpymisaste on vaikuttava, 95 prosenttia, eroaa Koillis-Aasiasta, jossa on saavutettu vain noin 50 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta, mikä johtuu hitaammasta avautumisesta kansainväliselle matkailulle.

Näiden myönteisten kehityssuuntausten valossa on selvää, että hotelli- ja ravintola-ala ei ole vain toipumassa pandemian aiheuttamista haasteista, vaan se on myös valmis ennennäkemättömään kasvuun. Tilastot puhuvat puolestaan ja vahvistavat UNWTO:n pääsihteerin Zurab Pololikashvilin avaussanat matkailun ratkaisevasta roolista matkakohteissa, yrityksissä ja yhteisöissä.

Lisäksi WEO-raportissa korostetaan ratkaisevaa seikkaa: matkailu on talouskasvun kannalta keskeinen ala. Taloudet, joissa on “suuri matkailu- ja matkailuala”, ovat osoittaneet huomattavaa kestävyyttä ja vahvaa taloudellista toimintaa. Erityisesti maat, joissa matkailun osuus BKT:stä on merkittävä, ovat toipuneet pandemian vaikutuksista nopeammin kuin maat, joissa matkailu ei ole merkittävä ala.

Kuten raportin esipuheessa todetaan, “palvelujen vahva kysyntä on tukenut palveluvaltaisia talouksia, mukaan lukien Ranskan ja Espanjan kaltaiset tärkeät matkailukohteet”. Tämä korostaa matkailun ja talouskasvun symbioottista suhdetta, jossa toisen vauraus vahvistaa toista.

IMF:n uusimmat näkymät ovat sopusoinnussa UNWTO:n analyysin kanssa, joka koskee matkailunäkymiä maailmanlaajuisesti ja alueellisesti. Marraskuun 2023 maailman matkailubarometrin mukaan kansainvälinen matkailu saavutti syyskuussa 2023 87 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta. Syyskuun ja joulukuun 2023 välisenä aikana näkymät viittaavat elpymisen jatkumiseen, joka johtuu ruuhkautuneesta kysynnästä ja lisääntyneistä lentoyhteyksistä erityisesti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, jossa elpyminen on vielä kesken.

Hotelli- ja ravintola-alan tulevaisuus on linjassa maailmantalouden näkymien kanssa. World Economic Outlook (WEO) -raportin mukaan maailmantalouden ennustetaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2024 vuoden 2023 vastaavan kasvun jälkeen. Vaikka nämä luvut ovat aiempia ennusteita korkeammat, ne jäävät hieman alle vuonna 2022 kirjatun 3,5 prosentin kasvuvauhdin, mikä on osoitus maailman poliittisesta tilanteesta ja nykyisestä elinkustannuskriisistä.

Nämä maailmanlaajuiset luvut ovat todellakin vaikuttavia ja lupaavia, mutta Swiss Education Groupin luvut ovat lähes järkyttäviä. IRF:n opiskelijoille tarjolla olevien työpaikkojen määrä vuosina 2017-2023 on noussut räjähdysmäisesti vuosien 2017-2019 keskimääräisestä 1000 työpaikkailmoituksesta vuodessa yli 6000 työpaikkailmoitukseen vuonna 2023.
lupaava ennuste vieraanvaraisuuden urilleTulevaisuus näyttää valoisalta vieraanvaraisuuden opiskelijoiden kannalta.

Nämä luvut, maailmanlaajuisesti ja sisäisesti, ennustavat opiskelijoillemme erittäin valoisaa tulevaisuutta, jossa on runsaasti uramahdollisuuksia ja kasvupolku, johon harva muu ala pystyy vastaamaan.

Kun maailma lähtee elpymisen ja elpymisen tielle, Swiss Education Group on ylpeä voidessaan antaa opiskelijoillemme kaikissa kouluissamme valmiudet osallistua ja muokata tulevaisuutta alalla, joka koskettaa miljardien ihmisten elämää kaikkialla maailmassa. Vieraanvaraisuuden tarina on tarina joustavuudesta, sopeutumiskyvystä ja valoisasta tulevaisuudesta, joka kutsuu meitä kaikkia, ja se kietoutuu tiiviisti maailmanlaajuisen talouskasvun laajempaan kudokseen.

Lue lisää SEG:n koulutusohjelmista