Pienet muutokset, joilla on merkitystä: César Ritz Colleges Switzerland on saanut Green Globe-todistuksen

Pienet muutokset, joilla on merkitystä: César Ritz Colleges Switzerland on saanut Green Globe-todistuksen

Se on virallista: César Ritz Colleges Switzerlandista on tullut maailman ensimmäinen korkea-asteen oppilaitos, jolle myönnettiin Green Globe kestävän kehityksen korkeimman standardin todistus.

Siitä alkaen, kun tämä tavoite asetettiin vuonna 2019, luova ajattelu, ahkera työ ja innovaatiohenki ovat saaneet koulun tekemään lukuisia käytännön muutoksia kohti kestävää kehitystä. Tässä on joitain esimerkkejä. Täydellisen kestävän kehityksen hallintasuunnitelman voi ladata täältä.

Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen biologisesta monimuotoisuudesta

Kampukselle on asennettu mehiläispesät, joiden 250 000 mehiläisen hyvinvoinnin varmistaminen on annettu tehtäväksi paikalliselle mehiläishoitajalle Romain Petitcolinille. Se on ympärivuotinen toiminta, mehiläisten avustamiseen tarvitaan erityistä huomiota ja huolellisuutta. Opiskelijat osallistuvat workshopiin saavuttaakseen parempaa ymmärrystä tämän pienen hyönteisen elämästä ja kuinka riippuvaisia olemme niiden eloonjäämisestä. Sen lisäksi, että opiskelijat ja henkilökunta osallistuvat ekosysteemin säilyttämiseen Le Bouveretissa, heillä on mahdollisuus maistella herkullista hunajaa vuosittaisen korjuun aikana.

 

Uusi tapa suhtautua hankintaan

Meidän oli luotava kokonaisvaltainen kestävä hankinnan politiikka, jossa otetaan huomioon taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset tekijät.
Politiikan painopisteet:

  • Vähentää kokonaiskulutusta ja siirtyä tuotteisiin, joilla on vähemmän tuotteen elinkaaren vaikutuksia.
  • Antaa tukea koululle, joka on sitoutunut vähentämään ja lieventämään meidän sähkön ja veden käyttöä, sekä kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Harkita tuotteen kokonaiskustannuksia, ei vain lyhyen aikavälin taloudellista kilpailukykyä.

Päätavoitteena on ottaa osaa tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat pitkällä tähtäimellä taloudellisesti edullisimpia ja taata paikallisten yritysten edustajia paikallisen talouselämän piristämiseksi. Tavaroiden hankinnan on myös täytettävä tietyt eettiset standardit ja varmistettava, että vaihto on riippumaton ja lahjonnasta vapaa.

Joka kerta kun käytät rahaa, äänestät haluamasi maailman tyypin mukaan.
/Anna Lappe.

sustainable science

Uusi tapa hallita resursseja ja välineitä

Johdon oli tutkittava, miten veden, sähkön ja kaasun kaltaisia resursseja hallittiin. Esimerkiksi veden osalta sen virtauksen vähentämiseksi kaikkiin kampuksen hanoihin asennettiin ilmastimet. Toinen kestävän käytännön esimerkki on tippakastelun käyttö maatiloilla. Se on muita kastelumenetelmiä yli 90% tehokkaampi. Se on sopivin kastelumenetelmä luiskilla sijaitseville istutuksille ja siten se auttaa pitämään vedenkulutuksen mahdollisimman vähäisenä.
Vaikka horisontissa on jo suurempia teknisiä hankkeita, jotka kohdistuvat kaasuun ja sähköön, tämän kaltaiset pienet muutokset ovat melko helposti toteutettavia ja ne voivat olla hyvä lähtökohta.

Uusi ajattelutapa

Kaikki nämä käytännön muutokset ovat tärkeitä. Mutta Green Globe -sertifikaatti on muutakin.
Avustava dekaani Sylvana Navarro, jolla oli keskeinen rooli sertifioinnin tiellä, huomauttaa, että “ajattelutavan muutos ja perusmuutos koulun sisäisessä rakenteessa ovat vaikuttaneet eniten”.

Uudet politiikat oli laadittava ja toteutettava käytännössä, sekä henkilökuntaa on jatkuvasti koulutettava ja muistutettava uudesta ajattelutavastamme. Kestävän hallinnan käytäntöjen kannalta koulupolitiikan muuttaminen on olennaisen tärkeää.
Mutta se on kuitenkin muutakin.

César Ritz Colleges Switzerland kouluttaa myös vieraanvaraisuuden tulevaisuuden johtohenkilöitä ja sillä, mitä heille opetetaan, on merkitystä. Jokainen opintokausi sisältää nyt vierailuluentoja kestävyydestä useilla aloilla. Siitä syystä, että kansainvälisen matkailun vaikutus ympäristöön on tosi mahtava, opiskelijoiden koulutuksella on merkitystä.
Meidän keskeinen tavoite nyt on auttaa opiskelijoitamme kehittämään tietoisuutta ja ymmärrystä valintojensa vaikutuksista ympäristöön.

Opetussuunnitelmassa pyritään tuomaan yhteen ympäristöaiheet, liiketoiminta ja innovaatio. Esimerkiksi mikrotalouden tunneilla tutkitaan alan laajan ja trendikkään aiheen – kiertotalouden – käsitettä, jonka tavoite on win-win-tilanteiden luominen niin, että kaikki osapuolet hyötyvät. Esimerkiksi Sustainable Science -kurssilla opiskelijat oppivat luonnollisia puhdistusaineita ja niiden valmistamista.

Uudet näköalat

Maailmanlaajuinen pandemia on johtanut ruoan kulutuksen lisääntymiseen, kun opiskelijat käyvät kursseja verkossa, ja näin ollen kertakäyttöisten pakkausten määrä on kasvanut.

Siksi kierrätysaloitteista kampuksen alueella on tullut ensisijainen tavoite. Tiedotuskampanjoiden avulla lisätään tietoisuutta jätteiden kokonaismäärän vähentämisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään elintarvikejätteisiin ravintoloissa ja kahviloissa, kun kolmas osapuoli hoitaa niiden keräämisestä ja muuntamisesta biopolttoaineeksi.

Jos valmistuvilla opiskelijoilla on tietoa ja ymmärrystä ympäristövaikutuksistaan, he pystyvät toteuttamaan kestävää politiikkaa omassa liiketoiminnassaan, ja heidän alma materinsa toteuttamat muutokset väistämättä laajentuvat muuallekin.

César Ritz Colleges Switzerland pyrkii kuitenkin tekemään enemmän.

Tämän sertifikaatin saaminen ei ole loppu, vaan jonkun uuden alku.
/Sylvana Navarro

Mitä siis seuraavaksi?

Koulu on jo alkanut osallistua muilla tavoin biologisen monimuotoisuuden suojeluun Sveitsissä, pyrkii muodostamaan kumppanuuksia L’Association pour la Sauvegarde du Lémanin ja luonnonvaraisten eläinten suojeluun keskittyvän COR:n kanssa. Koulun takana oleva metsä olisi mahdollinen paikka linnunpesän asentamiseen, mikä voisi edistää alueen uhanalaisten lajien monimuotoisuutta ja populaatiota.

On toivottava, että muut kampukset ja koulut seuraavat César Ritz Colleges Switzerlandin mukana, joka on luonut edellytykset ja ensimmäisenä on muuttanut puheet toimiksi.

Kun Sylvanalta kysyttiin, mistä tämän matkan seikasta hän oli eniten ylpeä, hän vain lainasi Walt Disneytä:
”Tapa päästä alkuun on lopettaa puhuminen ja aloittaa tekeminen.”